fbpx
Purjemedia Oy valkoinen logo

Purjemedia

Yrityksen tietoturva

Tietoturva on tärkeä osa jokaisen yrityksen toimintaa. Hyvällä salauksella ja turvallisella sivulla turvaat datan ja henkilötietojen hallinnan. Samalla myös pidät huolen, että ulkopuoliset eivät voi tarkastella sivustosi tietoja tai muokata sitä. Yrityksen tietoturva tarkoittaa toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla yrityksen tietoja ja järjestelmiä suojataan luvattomalta käytöltä, tietomurroilta ja tietovarkauksilta.

Purjemedia tarjoaa tietoturvan ylläpitoon, kehitykseen ja korjaukseen palveluita.

 

Tietoturva yritykselle palveluna

Yrityksesi tiedot saattavat olla vaarassa

Markkinointitoimisto Purjemedian tietoturvapalvelut tarjoavat yrityksellesi kattavan suojan digitaalisessa maailmassa. Ymmärrämme, että yrityksesi tieto on arvokkainta mitä sinulla on, minkä vuoksi olemme kehittäneet monikerroksisen turvallisuusstrategian, joka suojaa sekä asiakastietojasi että yrityksesi sisäisiä tietoja. Palvelumme yhdistää uusimmat teknologiat, asiantuntijatietämyksen ja räätälöidyt turvallisuusratkaisut, varmistaen, että olet aina askeleen edellä mahdollisia uhkia.

Tietoturva yritykselle, tietoturvan parantaminen
Miten työ etenee?

Palvelumme vaiheet

Vaihe 1

Yhteydenotto

Asiakas ottaa yhteyttä Purjemediaan joko soittamalla, sähköpostitse tai sivulla näkyvän lomakkeen kautta.

Vaihe 2

Palveluiden valinta

Asiakas valitsee yhdessä Purjemedian tiimin kanssa yritykselleen sopivimmat palvelut.

Vaihe 3

Toteutus

Purjemedian tiimi toteuttaa laaditun suunnitelman laatuun panostaen ja pitää asiakkaan päivitettynä suunnitelman etenemisestä.

Viimeinen vaihe

Lopputulos

Työn valmistuttua Purjemedia ilmoittaa tästä asiakkaalle sekä sopii työn luovutuksesta ja jatko-ohjeista palvelusta riippuen.

Miksi tämä on yritykselle tärkeää?

Yrityksen tietoturvan tärkeys

Tietoturvan merkitys suomalaisille yrityksille on korostunut entisestään viime vuosina, sillä kyberrikollisuuden kehittyessä ja monimutkaistuessa yritykset kaikilla toimialoilla kohtaavat yhä suurempia uhkia. Viimeaikaiset tilastot osoittavat, että kyberhyökkäysten määrä kasvoi globaalisti 50% vuonna 2023, mikä on erityisen huolestuttavaa pienille ja keskisuurille yrityksille Suomessa, jotka muodostavat talouden selkärangan mutta ovat usein vähemmän valmistautuneita torjumaan kyberuhkia.

Kun huomioidaan, että yritykset voivat käyttää keskimäärin yli 200 päivää tietoturvaloukkauksen havaitsemiseen ja korjaamiseen, suomalaisten yritysten on aika tunnustaa, että ennakoiva tietoturva ei ole pelkästään kustannuserä, vaan elintärkeä investointi niiden jatkuvuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Erityisesti, kun ransomware-hyökkäysten kustannusten ennustetaan saavuttavan 20 miljardia dollaria globaalisti, on selvää, että tietoturvan laiminlyönti voi johtaa paitsi taloudellisiin menetyksiin myös mainehaittoihin, jotka voivat olla kohtalokkaita etenkin suomalaisille yrityksille, jotka luottavat vahvasti brändinsä puhtauteen ja luotettavuuteen.

Arkaluonteinen tieto

Hyvällä salauksella suojaataan yrityksen arkaluonteisia tietoja, kuten asiakastietoja, henkilöstön tietoja ja liikesalaisuuksia, jotka voivat olla katastrofaalisia, jos ne joutuvat vääriin käsiin. Tietomurrot voivat johtaa luottamuksen menetykseen, asiakassuhteiden heikkenemiseen ja taloudellisiin tappioihin.

Yrityksen maine

Tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa yrityksen mainetta merkittävästi. Kun yritys osoittaa sitoutuneensa tietoturvaan, se lähettää vahvan viestin asiakkaille ja kumppaneille siitä, että se arvostaa ja suojaa heidän tietojaan, mikä voi vahvistaa luottamusta ja yrityskuvaasi markkinoilla.

Lakisääteiset vaatimukset

Useat lait ja säännökset, kuten GDPR (General Data Protection Regulation) EU:ssa, vaativat yrityksiä suojelemaan henkilötietoja ja muita arkaluonteisia tietoja. Tämän laiminlyönti voi johtaa merkittäviin sakkomaksuihin ja oikeudellisiin seuraamuksiin.

Jatkuvuus

Tietoturvauhat, kuten haittaohjelmat, phishing-hyökkäykset ja ransomware, voivat keskeyttää yrityksen toiminnan ja aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä. Tietoturva auttaa ehkäisemään tällaisia hyökkäyksiä ja varmistaa, että yrityksen toiminnot voivat jatkua häiriöttä, mikä on elintärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

65% kuluttajista menettää luottamuksensa yritykseen tietomurron jälkeen ja on valmis vaihtamaan palveluntarjoajaa.
0 %
28% kaikista tietomurroista kohdistui pieniin yrityksiin
0 %
Kyberhyökkäysten määrä kasvoi globaalisti 50% verrattuna edellisvuoteen.
0 %
Keskimääräinen aika, jonka yritykset tarvitsevat havaitakseen ja korjatakseen tietoturvaloukkauksen, on yli 200 päivää.
0

Tietoturva on keskeinen osa organisaation toimintaa, joka kattaa laajan kirjon toimenpiteitä ja prosesseja, joiden tarkoituksena on suojata tietoja monilta uhkilta. Tämä sisältää luvattomalta pääsyltä, käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta, tuhoamiselta tai varastamiselta. Organisaatiot panostavat sivustonsa ja tietojen turvallisuuteen erittäin paljon, koska sen avulla varmistetaan yrityksen arkaluontoisten tietojen ja järjestelmien turvallisuus.

Yrityksen tietoturva on kriittinen yrityksen arvokkaiden tietojen suojelemiseksi. Nämä tiedot voivat sisältää asiakastietoja, liikesalaisuuksia, henkilöstötietoja ja muita herkkiä tietoja, joiden luvaton paljastuminen voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa organisaatiolle. Se auttaa estämään tällaisten tietojen pääsyn vääriin käsiin ja varmistaa siten organisaation liiketoiminnan jatkuvuuden ja maineen suojelemisen.

Hyvä sivuston turvallisuus ylläpitää myös asiakasluottamusta. Kun asiakkaat luovuttavat henkilökohtaisia tietojaan yritykselle, he odottavat, että nämä tiedot pidetään turvassa ja suojassa. Hyvä tietoturvakäytäntöjen noudattaminen auttaa rakentamaan luottamusta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa, mikä on keskeistä pitkäaikaisten asiakassuhteiden ylläpitämisessä ja liiketoiminnan menestyksessä.

Tehokas varautuminen ja ajantasaiset ohjelmat auttaa myös välttämään taloudellisia tappioita. Tietomurrot ja tietovuodot voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yritykselle, kuten korjauskustannuksia, oikeudellisia seuraamuksia, maineen vahingoittumista ja menetettyjä liiketoimintamahdollisuuksia. Investoimalla tietoturvaan ennaltaehkäisevällä tavalla yritys voi vähentää näiden riskien vaikutuksia ja säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Haittaohjelmat, kuten virukset, troijalaiset ja vakoiluohjelmat, ovat yksi yleisimmistä tietoturvariskeistä, jotka voivat saastuttaa järjestelmiä ja varastaa arkaluontoisia tietoja. Ne voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa organisaatiolle häiritsemällä liiketoimintaprosesseja, vakoilemalla luottamuksellisia tietoja ja jopa tuhoamalla tärkeitä tiedostoja.

Phishing-hyökkäykset ovat toinen yleinen uhka, jossa hyökkääjät lähettävät huijausviestejä, kuten sähköposteja tai tekstiviestejä, jotka pyrkivät houkuttelemaan vastaanottajia paljastamaan arkaluontoisia tietoja, kuten käyttäjätunnuksia, salasanoja tai luottokorttitietoja. Tällaiset hyökkäykset voivat johtaa identiteettivarkauksiin, tietojenkalasteluun ja taloudellisiin menetyksiin.

Ransomware on erityinen haittaohjelmatyyppi, joka salaa käyttäjän tiedostot ja vaatii lunnaita niiden purkamiseksi. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä häiriöitä liiketoiminnalle ja vaarantaa arkaluontoisten tietojen turvallisuuden.

Sisäiset uhkatekijät, kuten petokset, tietovuodot ja tarkoitukselliset vahingonteot, voivat aiheuttaa merkittäviä riskejä organisaation tietoturvallisuudelle. Nämä uhkat voivat olla peräisin organisaation työntekijöistä tai muista sisäisistä sidosryhmistä, ja ne vaativat asianmukaista valvontaa ja seurantaa niiden tunnistamiseksi ja torjumiseksi.

Heikot salasanat ja päivittämättä jätetyt ohjelmistot ovat myös yleisiä tietoturvariskejä, jotka voivat altistaa organisaation järjestelmät hyökkäyksille ja tietomurroille. Vahvojen salasanojen käyttö ja säännölliset ohjelmistopäivitykset ovat tärkeitä toimenpiteitä näiden riskien minimoimiseksi.

Lisäksi väärinkäytökset, kuten epäeettinen käyttäytyminen, sisäpiirikauppa ja varastaminen, voivat aiheuttaa merkittäviä tietoturvaongelmia ja taloudellisia menetyksiä organisaatiolle. Näiden riskien tunnistaminen ja torjuminen vaativat asianmukaista valvontaa, koulutusta ja sisäisiä valvontaprosesseja.

Organisaatioiden tietoturvan parantamiseksi on olemassa useita tehokkaita käytäntöjä ja toimenpiteitä, joita ne voivat toteuttaa:

Monivaiheisen todentamisen käyttöönotto voi merkittävästi lisätä tilien turvallisuutta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjän on annettava useampi kuin yksi todentamistieto ennen kuin hän saa pääsyn tililleen tai järjestelmään. Esimerkiksi salasanan lisäksi käyttäjä voi joutua syöttämään yksilöllisen koodin, joka lähetetään hänen puhelimeensa tekstiviestinä tai sähköpostitse.

Säännöllinen henkilöstön kouluttaminen tietoturva-asioissa on keskeinen osa organisaation tietoturvakulttuurin kehittämistä. Henkilöstön tietoisuuden lisääminen tietoturvauhkista ja parhaista käytännöistä auttaa vähentämään inhimillisten virheiden riskiä ja varmistaa, että henkilöstö osaa tunnistaa ja raportoida mahdolliset tietoturvapoikkeamat.

Ohjelmistojen ja järjestelmien säännöllinen päivittäminen on elintärkeää tietoturvan ylläpitämiseksi. Päivitykset sisältävät usein korjauksia havaittuihin tietoturva-aukkoihin ja haavoittuvuuksiin, joten järjestelmien ajantasalla pitäminen auttaa suojaamaan niitä uusilta hyökkäyksiltä.

Vahvojen salasanojen käyttö ja salasanahallintatyökalujen hyödyntäminen ovat tehokkaita tapoja suojata käyttäjätilit. Vahvat salasanat sisältävät ainakin kahdeksan merkkiä ja koostuvat kirjaimista, numeroista ja erikoismerkeistä. Salasanahallintatyökalut auttavat luomaan ja hallitsemaan monimutkaisia salasanoja useille tileille ja palveluille.

Säännölliset tietoturva-auditoinnit ja -testaukset ovat olennainen osa organisaation tietoturvan parantamista. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset heikkoudet ja haavoittuvuudet järjestelmissä ja prosesseissa sekä varmistamaan, että tietoturvakäytännöt ovat tehokkaita ja asianmukaisia.

Näiden käytäntöjen ja toimenpiteiden yhdistäminen auttaa organisaatioita vahvistamaan tietoturvaa ja suojelemaan arvokkaita tietojaan tehokkaasti.

Turvallisuussäädösten noudattaminen on keskeinen osa ennaltaehkäisyä. Organisaation on luotava selkeät ohjeet ja raamit, jotka määrittelevät sallitut ja kielletyt toimintatavat, käytettävät järjestelmät ja ohjelmistot sekä vastuuhenkilöt tietoturvasta. Näiden sääntöjen säännöllinen päivitys ja niiden noudattamisen valvonta ovat tärkeitä varotoimia tietoturvan varmistamiseksi.

Kolmanneksi, teknisten suojatoimenpiteiden, kuten palomuurien, virustorjuntaohjelmistojen ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistojen käyttö, auttaa estämään haitallisten hyökkäysten ja tietomurtojen riskiä. Näiden työkalujen säännöllinen päivitys ja konfigurointi ovat olennainen osa tietoturvan ylläpitoa.

Lisäksi henkilöstön valistaminen erinäisistä turvauhkista ja hyvistä käytännöistä on tärkeää. Tämä voi sisältää tiedotuskampanjoita, sähköpostivaroituksia ja käytännön harjoituksia, jotka auttavat henkilöstöä tunnistamaan ja välttämään tietoturvauhkia, kuten phishing-hyökkäyksiä ja sosiaalisen manipuloinnin yrityksiä.

Näiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden yhdistäminen auttaa vahvistamaan organisaation tietoturvaa ja vähentämään riskiä tietomurroista ja tietovuodoista.

Välittömän uhan eristäminen on ensiarvoisen tärkeää tietoturvaloukkauksen havaitsemisen jälkeen. Tämä voi sisältää tartunnan saaneiden järjestelmien eristämisen verkosta tai palomuurin konfiguroinnin estämään haitallisen liikenteen leviämisen.

Sen jälkeen on tärkeää arvioida loukkauksen laajuus ja vaikutukset organisaatioon. Tämä voi vaatia tarkastelua vaikutusalueen laajuudesta, vahingoittuneiden järjestelmien määrästä ja mahdollisista tietojen menetyksistä tai altistumisista.

Kolmanneksi, asianomaisten tahojen, kuten viranomaisten ja vaikutuksen alaisten asiakkaiden, informoiminen on välttämätöntä. Tämä auttaa varmistamaan, että asianmukaiset toimenpiteet voidaan toteuttaa ja että asianosaiset voivat ryhtyä tarvittaviin varotoimiin.

Lopuksi, on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä tulevien loukkausten ehkäisemiseksi. Tämä voi sisältää tietojärjestelmien vahvistamisen, turvallisuuskäytäntöjen päivittämisen ja henkilöstön kouluttamisen tietoturva-asioissa. Näiden toimenpiteiden avulla organisaatio voi vähentää riskiä tulevista loukkauksista.

Voit katsoa esimerkiksi Euroopan Komission neuvot mitä tehdä, jos tietoturvaloukkaus tapahtuu.

Ihmisten rooli tietoturvassa on erittäin tärkeä, sillä he ovat usein heikoin lenkki tietoturvaketjussa. Säännöllinen koulutus ja valistus ovat avainasemassa inhimillisten virheiden minimoinnissa, jotka voivat johtaa tietoturvaloukkauksiin.

Tietoturvakoulutus voi sisältää esimerkiksi opastusta vahvojen salasanojen käytössä, tunnistamistietoisuutta haitallisia sähköposteja ja linkkejä kohtaan, ja ohjeita tietojen jakamisen riskien välttämiseksi. Lisäksi koulutus voi kattaa tietoisuuden sosiaalitekniikoista, kuten huijauspuheluista ja kalasteluyrityksistä, sekä toimintamalleja epäilyttävien tilanteiden tunnistamiseen ja raportoimiseen.

Valistus ja koulutus eivät ainoastaan auta vähentämään inhimillisten virheiden riskiä, vaan ne myös lisäävät työntekijöiden yleistä tietoisuutta tietoturvasta ja sen tärkeydestä. Kun henkilökunta on koulutettu ja tietoinen tietoturvatoimista, organisaatio voi parantaa merkittävästi kokonaisturvallisuuttaan ja vähentää alttiuttaan tietoturvaloukkauksille.

Fyysiset uhat kattavat laajan kirjon riskejä, jotka vaihtelevat varkauksista ja vahingoista luonnonkatastrofeihin. Näiden uhkien hallinta on keskeistä organisaation turvallisuuden varmistamiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Yksi tärkeä näkökohta fyysisten uhkien hallinnassa on pääsynvalvonta. Tämä sisältää järjestelmien käytön, kuten pääsykortit, lukitukset ja hälytysjärjestelmät, jotka estävät luvattoman pääsyn organisaation tiloihin ja infrastruktuuriin. Pääsynvalvonnan avulla voidaan rajoittaa fyysisten uhkien mahdollisuutta ja estää mahdolliset väärinkäytökset tai tunkeutumiset.

Lisäksi valvontakameroiden käyttö on tehokas tapa seurata ja valvoa organisaation tiloja reaaliajassa. Valvontakameroiden avulla voidaan tunnistaa mahdolliset turvallisuusuhkat ja reagoida niihin nopeasti, mikä auttaa estämään vahingoittumisen tai väärinkäytökset.

Tärkeiden tietojen varmuuskopiointi turvallisiin sijainteihin on myös olennainen osa fyysisten uhkien hallintaa. Tämä varmistaa, että organisaatio voi palauttaa tietonsa nopeasti ja tehokkaasti luonnonkatastrofin tai muiden fyysisten uhkien tapahtuessa. Varhaiset varotoimet, kuten säännölliset varmuuskopiot ja niiden säilytys turvallisissa sijainneissa, voivat auttaa minimoimaan tietojen menetyksen riskin ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden vaikeina aikoina.

Yhteenvetona voidaan todeta, että fyysisten uhkien hallinta edellyttää monipuolisia toimenpiteitä, kuten pääsynvalvontaa, valvontakameroiden käyttöä ja tietojen varmuuskopiointia. Näiden strategioiden avulla organisaatio voi minimoida fyysisiin uhkiin liittyviä riskejä ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden erilaisissa tilanteissa.

Pilvipalvelut tarjoavat usein kehittyneitä tietoturvatoimintoja ja päivityksiä, jotka voivat parantaa organisaation tietoturvaa. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa jatkuvat suojauspäivitykset, salausmenetelmät, monivaiheinen todennus ja käyttäjähallinta, jotka voivat auttaa torjumaan tietoturvauhkia.

Yksi pilvipalveluiden merkittävä etu on myös niiden tarjoama joustavuus ja skaalautuvuus, mikä voi auttaa organisaatioita vastaamaan muuttuviin tietoturvatarpeisiin. Pilvipalveluiden avulla voidaan myös varmistaa tietojen saatavuus ja jatkuvuus, sillä tietoja voidaan varmuuskopioida useisiin sijainteihin ja palauttaa nopeasti tarvittaessa.

Kuitenkin pilvipalveluiden valinnassa on tärkeää huomioida luotettavan palveluntarjoajan valinta. Organisaatioiden on tehtävä huolellinen arviointi palveluntarjoajan tietoturvamenetelmistä, sertifikaateista ja käytännöistä varmistaakseen, että ne täyttävät kyseisen organisaation vaatimukset ja standardit. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, kuka vastaa eri tietoturva-aspekteista pilvipalvelussa, kuten tietojen salauksesta, pääsynhallinnasta ja tietoturvaloukkausten torjunnasta, jotta vastuut ja velvollisuudet ovat selkeät kaikille osapuolille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka pilvipalvelut tarjoavat monia etuja tietoturvan parantamisessa, on tärkeää tehdä huolellinen arviointi palveluntarjoajasta ja ymmärtää vastuualueet selvästi ennen siirtymistä pilvipalveluiden käyttöön. Tämä varmistaa, että tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti ja että organisaatio voi hyödyntää pilvipalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia turvallisesti.

Tietoturva-auditointi on olennainen prosessi, jonka avulla organisaatiot voivat arvioida ja tarkastella nykyistä tietoturvatilannettaan. Tämä kattava tarkastelu käsittää organisaation tietoturvakäytännöt, prosessit ja teknologiat, ja sen tavoitteena on tunnistaa mahdolliset heikkoudet ja haavoittuvuudet.

Ensinnäkin, tietoturva-auditointi auttaa organisaatioita tunnistamaan mahdolliset uhkat ja riskit, joita ne saattavat kohdata. Tämä voi sisältää haavoittuvuudet tietojärjestelmissä, puutteet turvakäytännöissä tai tarpeen päivittää vanhentuneita ratkaisuja. Tunnistamalla nämä potentiaaliset riskit organisaatio voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden minimoimiseksi tai poistamiseksi.

Toiseksi, auditointi auttaa organisaatiota varmistamaan, että sen turvakäytännöt ja -prosessit ovat tehokkaita ja asianmukaisia. Tämä voi sisältää tarkastelun nykyisistä pääsynhallintajärjestelmistä, salausmenetelmistä, varmuuskopioinnista ja palauttamisesta sekä henkilöstön tietoturvakoulutuksesta. Tällainen arviointi varmistaa, että organisaatio on hyvin suojattu ja että sen tietojärjestelmiä käytetään asianmukaisesti ja turvallisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tietoturva-auditointi on tärkeä osa organisaation tietoturvaa, koska se auttaa tunnistamaan mahdolliset heikkoudet ja haavoittuvuudet, varmistamaan tietoturvakäytäntöjen ja -prosessien tehokkuuden sekä edistämään organisaation kokonaisturvallisuutta ja -turvallisuutta. Tämä prosessi tulisi suorittaa säännöllisesti osana organisaation tietoturvamittauksia ja -valvontaa.

Tietoturvakäytäntöjen säännöllinen tarkistaminen ja päivittäminen ovat olennaisen tärkeitä organisaation tietoturvan ylläpitämisessä ja parantamisessa. Tämä prosessi tulisi suorittaa vähintään kerran vuodessa tai aina kun tapahtuu merkittäviä muutoksia liiketoimintaprosesseissa, käytetyissä teknologioissa tai tietoturvauhkissa. Tarkistuksen ja päivityksen tavoitteena on varmistaa, että tietoturvakäytännöt pysyvät ajan tasalla ja tehokkaina vastaamaan muuttuviin uhkiin ja tarpeisiin.

Organisaation on arvioitava nykyisiä tietoturvakäytäntöjä ja -prosessejaan objektiivisesti tunnistamaan mahdolliset heikkoudet tai puutteet. Tämä voi sisältää tarkastelun käytäntöjen noudattamisen tasosta, henkilöstön koulutustarpeista, teknologisten ratkaisujen tehokkuudesta ja riskienhallintastrategioista.

Organisaation on myös tarkasteltava tietoturva-uhkia ja trendejä tunnistaakseen uusia tai kasvavia riskejä. Tietoturva-alalla tapahtuu jatkuvaa kehitystä, ja uudet uhkat ja hyökkäystavat voivat ilmaantua nopeasti. Organisaation on pysyttävä ajan tasalla näistä uhkista ja sopeuduttava tarvittaessa.

Muutosten jälkeen on tärkeää varmistaa, että päivitetyt tietoturvakäytännöt ja -prosessit kommunikoidaan asianmukaisesti organisaation sisällä. Kaikki työntekijät ja sidosryhmät on koulutettava ja tiedotettava uusista käytännöistä ja menettelyistä, jotta niitä noudatetaan tehokkaasti ja yhtenäisesti.

Säännöllinen seuranta ja arviointi ovat välttämättömiä päivitettyjen tietoturvakäytäntöjen tehokkuuden varmistamiseksi. Tämä sisältää suorituskyvyn mittauksen, auditoinnit, testaukset ja jatkuvan parantamisen prosessin käynnistämisen tarvittaessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että säännöllinen tietoturvakäytäntöjen tarkistaminen ja päivittäminen ovat olennainen osa organisaation tietoturvan hallintaa. Tämä auttaa varmistamaan, että organisaatio pysyy suojattuna jatkuvasti kehittyviltä uhkilta ja että sen tietoturvakäytännöt ovat ajan tasalla ja tehokkaita.

Nosta yrityksesi uudelle tasolle Purjemedian avulla!
Lähetä meille sähköpostia

info@purjemedia.fi

Soita meille

+358 50 326 8338

Lähetä meille viestiä

Kirjoita meille viestiä suoraan lomakkeen kautta. Voit valita haluamasi palvelun suoraan listasta ja palaamme sinulle mahdollisimman pian

Seuraa meitä somessa!