fbpx
Purjemedia Oy valkoinen logo

Purjemedia

Tietosuojaseloste

1) Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Purjemedia Oy.

Y-tunnus: 3357888-8

Yhteyshenkilö: Daniel Laine

Yhteystiedot: info@purjemedia.fi

2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on

  • henkilön suostumus
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja yhteydenpito. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen sekä yhteydenpitoon.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

3) Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: Henkilön nimi, yritys tai organisaatio, sähköposti , puhelinnumero, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja käsitellään niin kauan kun se on tarpeellista rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa. Tietojärjestelmiin tallennettavat tiedot ovat tallennettu järjestelmiin, jotka edellyttävät kirjautumista. Sisäänkirjautumisen mahdollistavia tunnukset ovat vain Rekisterinpitäjän hallinnassa.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

  • tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa
  • vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  • pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä  

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään mm. verkkosivusto vierailun yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

4) Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5) Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

6) Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vieraiuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

Google Analytics

7) Evästeet

Evästekäytännöt:

Sivusto käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle, kun hän vierailee sivustolla. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivusto käyttää aina suojattua yhteyttä (https). Evästeet tekevät sivuston käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Kävijäseurannan ja laadunvalvonnan evästeiden (ei-välttämättömät) avulla sivustoa kehitetään ja varmistetaan palveluvuus. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeasetuksia voi hallinnoida selaimen asetuksissa tai voit milloin vain muuttaa suostumusta sivuston vasemmassa laidassa sijaitsevasta painikkesta.

Tällä sivulla on käytössä Google Analytics palvelut.