fbpx

Yrityksen graafiset palvelut

Purjemedia on osaava ja luova, graafista suunnittelua tekevä markkinointitoimisto. Teemme kaikkea logon suunnittelusta brändi-identiteetin luontiin ja verkkosivujen suunnitteluun. Tavoitteenamme on luoda visuaalisia ratkaisuja, jotka vievät yrityksesi seuraavalle tasolle ja auttavat sinua erottautumaan kilpailijoista.

 

Graafinen suunnittelu palveluna

Erotu joukosta ammattimaisen suunnittelun avulla

Markkinointitoimisto Purjemedia tuo yrityksesi visuaalisen ilmeen eloon ainutlaatuisella ja innovatiivisella tavalla. Meidän käsissämme brändisi tarina muuttuu vaikuttaviksi visuaaleiksi, jotka puhuttelevat kohderyhmääsi ja rakentavat tunnistettavan brändi-identiteetin. Olipa kyseessä sitten logon suunnittelu, yritysilmeen uudistaminen tai markkinointimateriaalien luominen, ammattitaitoinen tiimimme työskentelee läheisesti kanssasi varmistaakseen, että jokainen yksityiskohta heijastaa yrityksesi arvoja ja tavoitteita. Purjemedian avulla voit luottaa siihen, että graafinen suunnittelu ei ainoastaan erota sinut joukosta, vaan myös nostaa brändisi uudelle tasolle.

Graafinen suunnittelu
Miten työ etenee?

Palvelumme vaiheet

Vaihe 1

Yhteydenotto

Asiakas ottaa yhteyttä Purjemediaan joko soittamalla, sähköpostitse tai sivulla näkyvän lomakkeen kautta.

Vaihe 2

Palveluiden valinta

Asiakas valitsee yhdessä tiimimme kanssa yritykselleen sopivimmat palvelut.

Vaihe 3

Toteutus

Toteutamme laaditun suunnitelman laatuun panostaen ja pitää asiakkaan päivitettynä suunnitelman etenemisestä.

Viimeinen vaihe

Lopputulos

Työn valmistuttua Purjemedia ilmoittaa tästä asiakkaalle sekä sopii työn luovutuksesta ja jatko-ohjeista palvelusta riippuen.

Miksi tarvitaan graafista suunnittelua?

Visuaalisen ilmeen voima

Graafinen suunnittelu on olennainen osa yrityksen menestystä digitaalisella aikakaudella, ja sen merkitystä ei voi aliarvioida. Tutkimukset osoittavat, että yrityksellä on vain 7 sekuntia aikaa tehdä vaikutus potentiaaliseen asiakkaaseen, ja vahva visuaalinen ilme on tässä keskeisessä roolissa. Erityisesti Suomessa, missä kuluttajat arvostavat korkealaatuista designia ja visuaalisuutta, graafisen suunnittelun merkitys korostuu entisestään. Visuaalisesti houkutteleva sisältö saa 94% enemmän näyttökertoja verrattuna sisältöön ilman kuvia, mikä korostaa kuvien ja suunnittelun tärkeyttä brändin näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamisessa.

Ihmiset muistavat 80% siitä, mitä he näkevät, mikä tekee visuaalisesta ilmeestä avainasemassa yrityksen tunnistettavuuden ja muistettavuuden kannalta. Verkkosivuston ammattimainen ulkoasu voi lisätä kuluttajien luottamusta yritykseen jopa 75%, mikä on erityisen merkittävää Suomen kaltaisilla markkinoilla, joilla kuluttajien luottamus on keskeinen tekijä ostopäätöksissä. Hyvin suunnitellun graafisen ilmeen on myös osoitettu parantavan konversioastetta jopa 200%, mikä vahvistaa sen taloudellista arvoa yrityksille. Nämä tilastot vahvistavat, että graafisen suunnittelun investointi ei ole pelkästään visuaalisen ilmeen parannusta. Se on strateginen päätös, joka tukee yrityksen kasvua, parantaa markkina-asemaa ja vahvistaa asiakassuhteita Suomessa ja kansainvälisesti. 

Brändi-identiteetti

Graafinen suunnittelu auttaa luomaan ja ylläpitämään vahvaa, yhtenäistä brändi-identiteettiä, joka tekee yrityksestä tunnistettavan ja erottuvan kilpailijoistaan. Visuaaliset elementit, kuten logo, värimaailma ja typografia, ovat avainasemassa, kun asiakkaat muodostavat mielikuvia ja tunteita yrityksestäsi.

Viestinnän tehokkuus

Hyvin suunnitellut visuaaliset materiaalit voivat välittää yrityksen viestin selkeästi ja tehokkaasti. Visuaalisen viestinnän avulla voidaan herättää kiinnostusta, selittää monimutkaisia konsepteja helpommin ymmärrettävällä tavalla ja kannustaa kohdeyleisöä toimimaan.

Asiakasvuorovaikutus

Graafisen suunnittelun avulla luodut visuaalisesti houkuttelevat ja mielenkiintoiset materiaalit voivat lisätä asiakasvuorovaikutusta. Tämä voi tarkoittaa parempaa vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa, korkeampia konversioasteita verkkosivuilla ja suurempaa kiinnostusta markkinointimateriaaleihin.

Ammattimainen kuva

Laadukas graafinen suunnittelu välittää viestin yrityksen ammattimaisuudesta ja luotettavuudesta. Kun yrityksen visuaalinen ilme on ammattimaisesti suunniteltu, se herättää luottamusta sekä nykyisissä että potentiaalisissa asiakkaissa, mikä on olennaista liiketoiminnan kasvun ja menestyksen kannalta.

Tarjoamme asiakkaillemme usein pakettihintoja, jotka sisältävät useita eri palveluita. Tämä lähestymistapa on erityisen hyödyllinen uusille yrityksille tai niille, jotka ovat uudistamassa brändiään ja tarvitsevat kattavan valikoiman markkinointi- ja suunnittelupalveluja. Pakettihintojen etu on, että ne tarjoavat kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka on usein kustannustehokkaampi kuin yksittäisten palveluiden ostaminen erikseen.

Esimerkiksi paketti voi sisältää brändi-identiteetin suunnittelun, verkkosivuston kehittämisen, esitteiden ja käyntikorttien suunnittelun sekä sosiaalisen median markkinointistrategian. Tällaisen paketin avulla yritys voi varmistaa, että kaikki sen markkinointimateriaalit ovat yhtenäisiä ja ammattimaisesti toteutettuja, mikä vahvistaa brändin imagoa ja viestintää.

Kun otat meihin yhteyttä, keskustelemme kanssasi yrityksesi tarpeista ja tavoitteista. Tämän pohjalta räätälöimme tarjouksen, joka vastaa juuri sinun liiketoimintasi vaatimuksia. Tarkoituksenamme on tarjota palveluja, jotka eivät ainoastaan täytä välittömiä tarpeitasi, vaan tukevat myös yrityksesi pitkän aikavälin tavoitteita.

Alennuksia tarjotaan myös usein pitkäaikaisille tai toistuville asiakkaille, mikä on tapamme osoittaa arvostusta heidän jatkuvasta luottamuksestaan palveluihimme.

Graafinen suunnittelu yritykselle juontaa juurensa sen monista keskeisistä hyödyistä, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen imagoon, brändin tunnettuuteen ja lopulta myyntiin. Graafinen suunnittelu on paljon enemmän kuin pelkkää esteettisesti miellyttävää visuaalista ilmettä; se on olennainen osa yrityksen viestintästrategiaa. Tässä muutamia syitä, miksi graafinen suunnittelu on tärkeää:

 • Ensivaikutelman luominen: Graafinen suunnittelu on usein ensimmäinen kosketus, jonka asiakas saa yrityksestä. Laadukas ja ammattimainen graafinen suunnittelu luo positiivisen ensivaikutelman ja viestii yrityksen ammattitaidosta.

 • Brändi-identiteetin vahvistaminen: Graafinen suunnittelu auttaa rakentamaan ja ylläpitämään vahvaa brändi-identiteettiä. Tämä sisältää logon, värivalinnat, typografian ja muut visuaaliset elementit, jotka yhdessä luovat tunnistettavan ja yhtenäisen brändikuvan.

 • Viestinnän selkeyttäminen: Hyvä graafinen suunnittelu auttaa kommunikoimaan yrityksen viestejä selkeästi ja tehokkaasti. Se voi tehdä monimutkaisista tiedoista helpommin ymmärrettäviä ja houkuttelevia, esimerkiksi infograafien ja visuaalisten esitysten avulla.

 • Erotu kilpailijoista: Ainutlaatuinen ja erottuva graafinen suunnittelu auttaa yritystä erottumaan kilpailijoiden joukosta. Se antaa yritykselle mahdollisuuden korostaa ainutlaatuisia myyntiargumenttejaan ja brändipersoonallisuuttaan.

 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen: Verkkosivujen, sovellusten ja muiden digitaalisten kanavien graafinen suunnittelu vaikuttaa suoraan käyttäjäkokemukseen. Hyvin suunniteltu käyttöliittymä parantaa käytettävyyttä ja asiakastyytyväisyyttä.

 • Markkinointimateriaalien tehokkuus: Olipa kyse mainoksista, esitteistä, käyntikorteista tai sosiaalisen median julkaisuista, ammattimaisesti suunnitellut materiaalit houkuttelevat enemmän huomiota ja tekevät markkinointiponnisteluista tehokkaampia.

 • Luottamuksen ja uskottavuuden rakentaminen: Johdonmukainen ja korkealaatuinen graafinen suunnittelu rakentaa luottamusta ja uskottavuutta asiakkaiden silmissä, mikä on erityisen tärkeää uusien asiakassuhteiden luomisessa.

 • Myynti ja tulot: Vahva graafinen suunnittelu voi vaikuttaa suoraan myyntiin ja tulojen kasvuun. Visuaalisesti houkuttelevat ja ammattimaisesti suunnitellut materiaalit voivat houkutella ja vakuuttaa asiakkaita, mikä johtaa suurempaan konversioasteeseen.

Graafinen suunnittelu ei ole vain ”kaunistusta” – se on keskeinen osa yrityksen viestintää, brändäystä ja liiketoimintastrategiaa. Se auttaa yritystä viestimään arvojaan, erottumaan markkinoilla ja saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan.

Brändi-identiteetin päivittämisen tarve riippuu monista tekijöistä, kuten markkinoiden muutoksista, yrityksen kasvusta ja kehityksestä sekä teknologian kehityksestä. Yleisesti ottaen on suositeltavaa arvioida brändi-identiteettiä säännöllisesti, esimerkiksi joka kolmas tai viides vuosi, varmistaakseen, että se pysyy relevanttina ja resonoi kohdeyleisön kanssa. Pienet päivitykset ja viilaukset voivat olla tarpeen useammin, mutta perusteellisempien päivitysten aikaväli voi olla pidempi.

Markkinoiden muutokset, kuten kilpailijoiden toiminnan muuttuminen tai uusien trendien ilmaantuminen, voivat vaatia brändi-identiteetin päivitystä. Yrityksen kasvu ja kehitys saattavat myös edellyttää brändin uudelleenarviointia, erityisesti jos yritys laajentaa toimintaansa uusille markkinoille tai kohderyhmiin. Teknologian kehitys voi vaikuttaa siihen, miten brändi kohtaa asiakkaansa ja miten se viestii heille, mikä saattaa vaatia brändi-identiteetin päivittämistä vastaamaan uusia viestintäkanavia ja -alustoja.

Brändi-identiteetin säännöllinen arviointi ja päivittäminen varmistavat, että brändi pysyy relevanttina ja resonoi yhä kohdeyleisönsä kanssa. Tämä auttaa säilyttämään brändin kilpailukyvyn ja tukemaan pitkän aikavälin menestystä markkinoilla.

Graafisen suunnittelun tuoton mittaaminen (ROI) voi olla haastavaa, koska sen vaikutukset ovat usein epäsuoria. Kuitenkin on olemassa useita menetelmiä, jotka auttavat ymmärtämään investoinnin arvoa. Yksi tapa on vertailla ennen ja jälkeen suunnittelupäivitysten tehtyjä konversioasteita, verkkosivuston liikennettä tai asiakaspalautetta. Esimerkiksi, jos verkkosivuston kävijämäärä kasvaa merkittävästi suunnittelupäivitysten jälkeen ja kävijät viettävät enemmän aikaa sivustolla, tämä voi viitata graafisen suunnittelun onnistumiseen. Samoin jos konversioaste, kuten ostot tai liidien keräys, kasvaa suunnittelupäivitysten jälkeen, se voi osoittaa suunnittelun tehokkuutta.

Toinen tapa on seurata bränditietoisuuden ja -mielikuvan muutoksia markkinatutkimuksen tai asiakaskyselyiden avulla. Esimerkiksi ennen ja jälkeen graafisen uudelleenbrändäyksen tehtyjen kyselyjen avulla voidaan selvittää, onko brändin tunnettuus ja mielikuva parantunut suunnittelupäivitysten seurauksena.

Lisäksi ROI:n mittaaminen voi sisältää myynnin kasvun, asiakasuskollisuuden paranemisen ja markkinaosuuden laajenemisen analysointia graafisen uudelleenbrändäyksen jälkeen. Esimerkiksi, jos yrityksen myynti kasvaa merkittävästi tai asiakasuskollisuus lisääntyy suunnittelupäivitysten jälkeen, tämä voi viitata graafisen suunnittelun vaikutuksiin.

Kokonaisvaltaisempi kuva ROI:sta voidaan saada yhdistämällä useita eri mittareita ja analysoimalla niiden tuloksia yhdessä. Tärkeintä on tunnistaa ne mittarit, jotka parhaiten vastaavat yrityksen tavoitteita ja seurata niitä johdonmukaisesti ajan mittaan graafisen suunnittelun vaikutusten arvioimiseksi.

Graafinen suunnittelu on viestinnän muoto, joka yhdistää kuvat, sanat ja ideat visuaalisiksi esityksiksi. Sen tavoitteena on välittää tiettyjä viestejä tai arvoja tehokkaasti ja esteettisesti miellyttävällä tavalla. Graafinen suunnittelu kattaa laajan kirjon erilaisia medioita, kuten painetut materiaalit, digitaalisen sisällön, brändi-identiteetin, verkkosivustot ja sosiaalisen median. Hyvä graafinen suunnittelu auttaa parantamaan yrityksen näkyvyyttä, tunnistettavuutta ja asiakaskokemusta.

Voit toteuttaa yrityksesi useita graafisen suunnittelun osa-alueita esimerkiksi Canvassa. Canva tarjoaa monipuolisia työkaluja ja malleja, joiden avulla voit luoda ammattimaisen näköistä graafista sisältöä helposti ja nopeasti, oli kyse sitten somejulkaisuista, esitteistä, mainoksista tai vaikka brändi-identiteetin luomisesta. Canvan käyttö ei vaadi graafisen suunnittelun asiantuntemusta, joten se on erinomainen vaihtoehto myös aloitteleville suunnittelijoille ja pienyrityksille, jotka haluavat luoda vaikuttavaa visuaalista sisältöä ilman suuria investointeja.

Nykyaikaisen graafisen suunnittelun trendit ovat jatkuvassa liikkeessä, mutta on olemassa joitakin keskeisiä suuntauksia, jotka ovat osoittautuneet pitkäaikaisiksi ja pysyviksi. Yksi näistä suuntauksista on minimalistinen suunnittelu, joka keskittyy yksinkertaisiin ja selkeisiin linjoihin sekä rajoitettuun väripalettiin. Tämä lähestymistapa luo visuaalisesti houkuttelevia ja helposti hahmotettavia designeja, jotka voivat toimia hyvin monissa eri ympäristöissä.

Toinen keskeinen suuntaus on käyttäjäkeskeinen suunnittelu, joka asettaa käyttäjät ja heidän tarpeensa keskiöön. Tämä lähestymistapa korostaa intuitiivista navigointia, saavutettavuutta ja käytettävyyttä, mikä parantaa merkittävästi käyttäjäkokemusta ja sitoutumista.

Kestävä suunnittelu on myös noussut merkittäväksi trendiksi graafisessa suunnittelussa. Ympäristöystävälliset käytännöt ja materiaalit ovat tulleet yhä tärkeämmiksi suunnittelijoiden ja brändien keskuudessa, kun pyritään vähentämään ympäristön kuormitusta ja edistämään kestävämpää tulevaisuutta.

Lisäksi digitaalisen suunnittelun alueella nähdään kasvavaa kiinnostusta animaatioihin, interaktiivisiin elementteihin sekä virtuaaliseen ja laajennettuun todellisuuteen. Nämä teknologiat tarjoavat uusia ja innovatiivisia tapoja kohdata ja sitouttaa yleisöjä digitaalisissa ympäristöissä.

Näiden keskeisten suuntausten lisäksi graafinen suunnittelu pysyy jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä vastaten muuttuviin tarpeisiin ja trendeihin markkinoilla. On tärkeää pysyä ajan tasalla ja sopeutua muutoksiin, samalla kun pidetään kiinni perusperiaatteista, jotka tekevät suunnittelusta tehokasta ja vaikuttavaa.

Graafinen suunnittelu on kriittinen osa asiakaskokemuksen muodostamista, sillä se vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten asiakkaat kokevat ja vuorovaikuttavat brändin kanssa. Ensinnäkin, selkeä ja houkutteleva visuaalinen ilme auttaa tekemään yrityksen viestinnästä intuitiivisempaa ja helpommin lähestyttävää, mikä parantaa käyttäjäkokemusta erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Graafinen suunnittelu voi luoda visuaalisia elementtejä, kuten logon, verkkosivuston ulkoasun ja markkinointimateriaalit, jotka houkuttelevat ja ohjaavat asiakkaita toivottuihin toimintoihin.

Toiseksi, johdonmukainen ja harkittu graafinen suunnittelu luo positiivisia tunteita ja vahvistaa asiakkaan yhteyttä brändiin. Kun asiakas kohtaa saman visuaalisen ilmeen eri kosketuspisteissä, se luo luottamusta ja tunnetta vakavasti otettavasta ja ammattimaisesta yrityksestä. Tämä voi lisätä asiakasuskollisuutta ja kannustaa toistuvaan liiketoimintaan, kun asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja tyytyväiseksi brändin kanssa.

Kolmanneksi, erottuva ja mieleenpainuva visuaalinen ilme auttaa asiakkaita muistamaan brändisi. Kun brändi erottuu kilpailijoistaan visuaalisen suunnittelun avulla, se auttaa luomaan mielikuvia ja tunnetiloja, jotka jäävät mieleen pitkäksi aikaa. Tämä on erityisen arvokasta kilpailluilla markkinoilla, joissa asiakkaat altistuvat jatkuvasti erilaisille viesteille ja brändeille.

Kokonaisuudessaan graafinen suunnittelu on olennainen osa brändin identiteettiä ja keskeinen tekijä asiakaskokemuksen muodostamisessa. Se ei vain houkuttele ja sitouta asiakkaita, vaan myös vahvistaa brändin asemaa markkinoilla ja edistää pitkäaikaista menestystä.

Graafisen suunnittelun projektin aloittaminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja kommunikaatiota sekä suunnittelijan että asiakkaan välillä. Tässä on yleinen kuvaus prosessista, jonka kautta graafisen suunnitteluprojektin voi aloittaa:

 1. Alkukartoitus ja briefaus: Ensimmäinen vaihe on yleensä alkutapaaminen tai keskustelu, jossa suunnittelija ja asiakas käyvät läpi projektin tavoitteet, odotukset ja vaatimukset. Tässä vaiheessa asiakas esittelee projektin taustan, brändin, markkinointistrategian ja mitä he haluavat saavuttaa graafisella suunnittelulla.

 2. Tarjous ja sopimus: Suunnittelija tai suunnittelutoimisto laatii tarjouksen, joka sisältää projektin laajuuden, aikataulun, kustannusarvion ja muut ehdot. Kun tarjous hyväksytään, allekirjoitetaan sopimus, joka määrittelee molempien osapuolten vastuut ja velvoitteet.

 3. Taustatutkimus ja strategia: Suunnittelija tekee tarvittavaa taustatutkimusta, joka voi sisältää kilpailija-analyysin, kohderyhmän tutkimusta ja brändin nykytilan analysointia. Tämä auttaa luomaan strategisen perustan suunnittelulle.

 4. Konseptin kehittäminen: Suunnittelija kehittää luovia konsepteja ja ideoita, jotka vastaavat briefauksen tavoitteita. Tässä vaiheessa luodaan usein useampia suunnitteluehdotuksia tai -konsepteja esiteltäväksi asiakkaalle.

 5. Ehdotusten esittely ja palautteen saaminen: Suunnittelija esittelee konseptit asiakkaalle ja kerää palautetta. Tämä vaihe sisältää yleensä keskustelua konseptien vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisista muutoksista.

 6. Muutokset ja tarkennukset: Suunnittelija tekee tarvittavat muutokset ja tarkennukset asiakkaan palautteen perusteella. Joskus tämä voi vaatia useita kierroksia, kunnes lopullinen suunnitelma hyväksytään.

 7. Lopullisen suunnitelman hyväksyminen: Kun asiakas on tyytyväinen suunnitelmaan, se hyväksytään lopullisesti. Tässä vaiheessa suunnittelija varmistaa, että kaikki elementit ovat teknisesti valmiita toteutusta varten.

 8. Toteutus ja toimitus: Suunnittelija valmistaa lopulliset tiedostot ja toimittaa ne asiakkaalle. Jos kyseessä on esimerkiksi painotuote, suunnittelija voi myös auttaa painoprosessissa ja laadunvalvonnassa.

 9. Projektin päätös ja jälkiseuranta: Projektin päättyessä voidaan tehdä loppuarviointi, ja joskus jälkiseuranta tai tuki on tarpeen esimerkiksi brändin jatkokehityksessä.

Tässä kuvattu prosessi voi vaihdella yritysten ja projektien välillä, mutta se tarjoaa perusrungon, jonka mukaan useimmat graafisen suunnittelun projektit etenevät. Hyvä kommunikaatio, selkeät tavoitteet ja joustavuus projektin aikana ovat avainasemassa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Graafinen suunnittelu on avainasemassa brändin identiteetin luomisessa ja ylläpitämisessä. Se auttaa muotoilemaan yrityksen visuaalisen narratiivin, joka sisältää logon, värimaailman, typografian ja muita visuaalisia elementtejä. Nämä elementit työskentelevät yhdessä luoden yhtenäisen ja tunnistettavan brändikokemuksen, joka resonoi kohdeyleisösi kanssa. Hyvin suunniteltu brändi-identiteetti erottaa yrityksesi kilpailijoista ja luo vahvan perustan kaikelle viestinnälle ja markkinoinnille.

Brändi-identiteetin rakentaminen graafisen suunnittelun avulla mahdollistaa yrityksen persoonallisuuden välittämisen visuaalisesti. Logo, värit ja typografia ovat keskeisiä elementtejä, jotka auttavat tunnistamaan yrityksen ja luomaan sen visuaalisen identiteetin. Logon tulisi olla selkeä, yksinkertainen ja helposti tunnistettava, kun taas värimaailma ja typografia voivat välittää yrityksen luonteen ja tyylin.

Yhtenäisen brändi-identiteetin luominen auttaa rakentamaan luottamusta ja sitoutumista asiakkaiden keskuudessa. Kun yrityksen visuaalinen ilme on johdonmukainen eri kanavissa ja markkinointimateriaaleissa, se luo yhtenäisen ja ammattimaisen vaikutelman. Tämä auttaa vahvistamaan brändin asemaa markkinoilla ja erottumaan kilpailijoista.

Lisäksi brändi-identiteetin ylläpitäminen on tärkeää pitkäaikaisen menestyksen kannalta. Graafisen suunnittelun avulla voidaan päivittää brändiä vastaamaan muuttuvia markkinoiden tarpeita ja trendejä säilyttäen kuitenkin brändin tunnistettavuus ja yhtenäisyys. Tämä auttaa varmistamaan, että brändi pysyy ajankohtaisena ja resonoi edelleen kohdeyleisönsä kanssa pitkällä aikavälillä.

Graafisen suunnittelun rooli markkinointistrategiassa on moniulotteinen ja keskeinen. Se ei ainoastaan paranna viestinnän visuaalista ilmettä, vaan myös vahvistaa brändiä, parantaa viestien ymmärrettävyyttä ja edistää asiakassuhteiden kehittymistä. Tässä on tarkempi katsaus graafisen suunnittelun rooliin markkinointistrategiassa:

 • Brändi-identiteetin luominen ja ylläpitäminen: Graafinen suunnittelu on avainasemassa yrityksen brändi-identiteetin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Suunnittelu luo visuaalisen identiteetin, joka heijastaa yrityksen arvoja, persoonaa ja tavoitteita. Tämä sisältää logon, värimaailman, typografian ja muut visuaaliset elementit, jotka auttavat tekemään brändistä tunnistettavan ja erottuvan.

 • Viestinnän tehostaminen: Graafinen suunnittelu auttaa selkeyttämään ja tehostamaan viestintää. Hyvin suunniteltu grafiikka voi tiivistää monimutkaisia tietoja ja viestejä ymmärrettävään ja houkuttelevaan muotoon, kuten infograafeihin, esitteisiin ja mainoksiin.

 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen: Verkkosivujen, mobiilisovellusten ja muiden digitaalisten kanavien graafinen suunnittelu on ratkaisevan tärkeää käyttäjäkokemuksen kannalta. Hyvä suunnittelu tekee käyttöliittymistä helppokäyttöisiä, esteettisiä ja nautinnollisia, mikä lisää kävijöiden viipymää ja sitoutumista.

 • Erottuminen kilpailijoista: Markkinoilla, joilla kilpailu on kovaa, graafinen suunnittelu voi auttaa yritystä erottumaan joukosta. Ainutlaatuinen ja houkutteleva visuaalinen ilme voi tehdä suuren eron siinä, miten asiakkaat havaitsevat brändin verrattuna kilpailijoihin.

 • Markkinointikampanjoiden tehokkuus: Graafisen suunnittelun avulla markkinointikampanjat, kuten mainokset, sosiaalisen median julkaisut ja sähköpostimarkkinointi, voivat olla visuaalisesti houkuttelevampia ja tehokkaampia. Tämä lisää mainonnan huomioarvoa ja voi johtaa korkeampaan konversioasteeseen.

 • Tarinankerronnan ja emotionaalisen vetovoiman hyödyntäminen: Graafinen suunnittelu voi auttaa kertomaan yrityksen tarinaa ja luomaan emotionaalisen yhteyden kohdeyleisöön. Visuaaliset elementit voivat välittää tunnetta, arvoja ja tunnelmaa, jotka resonoi syvemmin asiakkaiden kanssa.

 • Tuotteiden ja palveluiden esittely: Tuotteiden ja palveluiden visuaalinen esittely on keskeinen osa markkinointia. Ammattimaisesti suunnitellut kuvat, pakkaussuunnittelu ja esittelymateriaalit voivat merkittävästi parantaa tuotteiden houkuttelevuutta ja selkeyttää niiden hyötyjä.

Lyhyesti sanottuna, graafinen suunnittelu on välttämätön työkalu yritysten markkinointistrategiassa, koska se ei ainoastaan paranna viestintää ja brändin visuaalista ilmettä, vaan myös edistää strategisia tavoitteita, kuten bränditietoisuuden lisäämistä, asiakaskokemuksen parantamista ja lopulta myynnin kasvua.

Nosta yrityksesi uudelle tasolle Purjemedian avulla!
Lähetä meille sähköpostia

info@purjemedia.fi

Soita meille

+358 50 326 8338

Lähetä meille viestiä

Kirjoita meille viestiä suoraan lomakkeen kautta. Voit valita haluamasi palvelun suoraan listasta ja palaamme sinulle mahdollisimman pian